Nytt

89 år gamle Shadrack Smith ble gravlagt på en uinnviet, konfesjonsløs gravlund i Burbage, Leicestershire. Men ved siden av lå Muzzaffar Khan (87) og da hans pårørende fikk vite at en katolikk skulle ligge i nabograven, protesterte de og krevde Smith flyttet. De ville ikke ha en vantro ved siden av.

Nå har justisdepartementet bestemt at Shadrack skal bli liggende. En flytting krever de etterlattes samtykke, og det har Shadracks familie varslet at Khans kan se langt etter.

Saken har vakt stor oppsikt. Tim Morris, leder av Instituttet for gravlunder og krematorier, sier han aldri har opplevd maken i de 33 år han har hatt jobben:

“In 33 years I have never come across another case like this, apart from a man who moved his wife because some Hell’s Angels bought some plots nearby.”

Burbage gravlunden er såkalt multikonfesjonell. Den skulle således være tilpasset det nye flerkulturelle samfunn Storbritannia er blitt. Men noen har åpenbart problemer med å forsone seg med at man er «sammen», også i døden.

uk.gravfred.shadrack_smith

Familien til Smith  kjøpte i sin tid tre gravplasser til nærmere 30.000 kroner med tanke på et familiegravsted. Smith er romani, han har bodd på en fast leir for romani de siste tyve år. Han har en stor familie etter seg: åtte barn, 25 barnebarn og 40 barnebarnsbarn.

Gravlunden er ikke viet til noen spesiell tro og ingen kan påberope seg privilegier eller særfordeler. Da de første henvendelser fra kommunen kom om å flytte bestefaren, reagerte familien med sjokk og raseri og lovte å slåss med nebb og klør for retten til å bli liggende. Smith ligger gravlagt etter romani-tradisjon: han skal ligge vendt mot der han bodde.

Kommunen har oppført seg merkelig. Fire dager før Smith skulle gravlegges advarte de familien om at det var kommet inn protester mot gravleggelsen. Den muslimske familien ved siden av, likte ikke å få en vantro til nabo.

Datterdatter til Smith er opprørt over at kommunen i det hele tatt lot seg bruke på den måten.

His daughter-in-law, Tracey Smith, 46, said: “This whole thing has devastated our family. We were told when we bought the plots that it was a multi-faith cemetery, but the council has been so unsupportive.

“I feel for the Muslim family because they obviously thought they were only going to have other Muslim families buried around them. But that’s not our fault.

“The council has tried to bend over backwards to please the Muslim family.

“We have been told we might have to exhume Shady if the council decide to side with them. There is no way Shady will be exhumed. If they suggest it, we will take them to the highest court in the land. We will fight tooth and nail to stop the grave being dug up.”

Nå er saken avgjort. Shadrack får ligge i fred. En talsmann for justisdepartementet sa familien til Khan må finne seg i at deres pårørende ligger ved siden av en vantro.

 

 

http://www.telegraph.co.uk/news/religion/11402870/Grandfathers-body-could-be-exhumed-after-relatives-of-Muslim-buried-alongside-complain-he-was-an-unbeliever.html

 

http://www.telegraph.co.uk/news/religion/11406710/Grave-of-Catholic-Shadrack-Smith-will-not-be-exhumed-family-told-in-row-over-Muslim-burial-plot-next-door.html