Muslimers forfølgelse av kristne er systematisk og går igjen i land etter land. Myndighetene gjør lite for å motvirke den, de er enten passive eller medvirkende. Eksemplene Raymond Ibrahim forteller om er rystende. Oppmerksomheten rundt overgrepene vil bli større, og det vil bli stilt spørsmål: Er det noen lignende tendenser på gang i Europa? Er det ikke slik at den sekulære, for ikke å si hedenske offentlighet, har en fiendtlighet til kristne og en toleranse for islam som gjør dem til partnere? Forfølgelsen av kristne kan utløse reaksjoner. Hvor vil europeiske myndigheter stå da?

Bli abonnent eller logg inn – hvis du allerede er abonnent – for å lese denne artikkelen. Pluss-artikler blir frigitt 24 timer etter publisering. Arkiverte artikler er forbeholdt abonnenter.