Nytt

Henrettelsen av to japanere har gjort japanerne smertelig klar over at også Japan er del av en verden som blir stadig mer voldelig og uforutsigbar. Hvordan beskytte seg?

Japan har ikke engang en kommandostyrke som kan rykke ut og hente ut gisler i en krisesituasjon. Alle andre land på samme utviklingsnivå har det.

omslag.time.shinzo.abe

Pasifismen som ble skrevet inn i Japans grunnlov stikker dypt. Statsminister Shinzo Abe ønsker å gjøre noe med den. Begrensningene er så store at de hemmer utøvelsen av fornuftig politikk. Japan har ikke engang lov til å komme en alliert til unnsetning i tilfelle angrep.

First Shinzo Abe, the conservative prime minister, is seeking to establish a more robust defence posture, one he has termed “proactive pacifism”. That doctrine has been used to justify everything from selling arms to allies — until recently strictly forbidden — to beefing up maritime defence around islands disputed with China. In particular, he wants to change a constitutional interpretation that bars Japan from helping allies if they come under attack. Ideally, he would also like to scrap article nine of Japan’s 1947 constitution, in which Tokyo forever renounces the right to wage war. In practice, that is likely to prove impossible because a strongly pacifist public would almost certainly reject such an amendment in an obligatory referendum.

Nøytralitet har vært et annet ord for gratispassasjer. Japan har utnyttet at det ikke har vært forpliktet til å ta stilling.

In 1973, for example, faced with a ruinous oil embargo, Japanese diplomats distanced themselves from US support of Israel in the Yom Kippur war by presenting Tokyo as a friend to the Arab world. Oil flowed to Japan again. A decade ago, Tokyo played a similar card in Iran. By wooing Tehran, it won a concession to the huge Azadegan oilfield only for Washington to scupper the deal in the name of sanctions. The illusion of neutrality is becoming harder to pull off. Japan’s economic clout has waned, and geostrategic faultlines have widened with the rise of China and the 9/11 attacks on the US.

Skjebnen til de to gislene har symbolisert at Japan er som andre. Shinzo Abe lovte 200 millioner dollar til humanitært arbeid i Irak. Flere i parlamentet mente dette var feil, at Japan ville bli trukket inn.

Men truslene om å henrette gislene utløste sterke følelser. Mot IS’ barbari. Nå som begge gislene er drept kan stemningen svinge begge veier: mot et ønske om å påta seg forpliktelser heller ikke Japan kan unnslippe, eller tilbake i pasifismen.

 

God analyse av David Pilling i FT

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/8d75db7a-a557-11e4-bf11-00144feab7de.html#axzz3QSFx1Zyb