Sakset/Fra hofta

Innvandringspolitisk talsmann for Fremskrittspartiet, Mazyar Keshvari, er portrettert i Finansavisen 31. januar. Han er bekymret for utviklingen i landet, og viser blant annet til statistikker om innvandrergutter som viser at de lettere faller ifra på skolen. De arbeider mindre og havner relativt oftere i fengsel. Keshvari uroer seg over holdningene han møter når han snakker med disse guttene og hører hva de har å si om norsk kultur, norske kvinner og et samfunn som har gitt dem alt.

– Det er et raseri mot et samfunn som har gitt dem alt. Helsevesen, skolegang, muligheter like bra som det nordmennene som var her fra før, har fått, og de er ikke det minste takknemlige. Nei, jeg er ikke optimist.

Stortingsrepresentant Keshvari kommenterer hva selvbestaltede «islameksperter» har uttalt etter terroren i Paris.

– De tar den ene setningen fra Koranen som de kan: «Å drepe et menneske er som å drepe hele menneskeheten». Og glemmer resten. Terroristene har ingen religion, sier de. Hva tøver de med? Selvfølgelig har terroristene en religion. Det var islam som inspirerte dem, de var muslimer.

– Forstå meg rett: Jeg sier ikke at deres fortolkninger er riktige. De hevder at det bare finnes én islam. Det er åpenbart feil. Koranen kan tolkes på mange forskjellige måter. Ta bare skillet mellom shiaer og sunnier, og hvordan hver av disse igjen kan deles opp i en drøss med undergrupper. Jeg aner ikke hvilken fortolkning som er rett, om noen. Samtidig forstår jeg ikke hvordan noen uten religiøs utdanning kan slå fast at terror ikke har noe som helst med islam å gjøre. Vi vet hva kjennetegnet på muslimske terrorister er. De ber mer, de går oftere i moskeen, de leser mer i Koranen og annen religiøs litteratur. Det er få ateister blant disse terroristene. Hvis en høyreekstremist begår terror, forstår enhver idiot at at livssynet hans er en forklaringsvariabel. Men hvis en radikal islamist sprenger seg selv, da har religion og tro plutselig ingen betydning. Dette er jo bare tøv.

– De prøver ikke å sette likhetstegn mellom muslimer og terrorister?

– Selvfølgelig bør man ikke gjøre det, men samtidig må man ta et oppgjør med mange av de holdningene som florerer i muslimske miljøer: Press for å dekke til kvinner, i hvert fall hijab, etter hvert niqab, alle som ikke ber fem ganger om dagen er dårlige mennesker, de urene svinespiserne, stadig invitasjoner til hatpredikanter, og kontinuerlig spredning av konspirasjonsteorier om jøder. Islamsk terrorisme har røtter i disse forestillingene, i mennesker som tror at siden de har Gud på sin side så kan de gjøre absolutt alt.

Keshvari har også noen ord til Islamsk Råd.

– De må drives fra skanse til skanse før man får et tydelig svar. Like etter terrorhandlingen i Paris gikk de ut og relativiserte hele aksjonen. Plutselig var de blitt ofre. Ikke jøder eller tegnere som hadde brukt sin ytringsfrihet. Men da karikaturene ble tegnet, ropte de om forbud og det som verre er.

Keshsvari og hans familie vet hva dårlige politiske valg kan føre til. Og det var kanskje en av årsakene til at det ble diskutert mye politikk i barndomshjemmet.

– Jeg klarte ikke å slutte å tenke på konsekvensene av gale politiske valg. Da får du et samfunn som Iran. Et samfunn med undertrykkelse, forfølgelse og overgrep. Et samfunn som hvor ryggraden i landets infrastruktur utgjøres av det sjahen bygde – skoler, universiteter, motorveger. Det han gjorde, og han var både grufull og elendig, gjør at landet halter videre på et vis. Pengene brukes til atomvåpenprogram eller til å støtte terrororganisasjonene Hizbollah og Hamas, resten forsvinner i korrupsjon. Og så har du Norge. Et land i fred, med et fungerende velferdssamfunn, en blomstrende økonomi. Hvorfor? Fordi Norge har tatt riktige politiske valg. Jeg vet alt om hvor galt det kan gå med gale politiske valg.

Stortingsrepresentanten er motstander av kulturrelativismen og har den fordel at han kan si at noen kulturer faktisk er bedre enn andre.

– Der har jeg en fordel i forhold til etniske nordmenn. Norske intellektuelle er så forferdelig redde for å si at en kultur er bedre enn andre. Selvfølgelig er noen kulturer bedre enn andre.

– Kulturer som likestiller menn og kvinner er bedre enn kulturer som ikke gjør det. Kulturer med ytringsfrihet er bedre enn kulturer som ikke har det. Kulturer der homofile blir godtatt er bedre enn kulturer der de risikerer dødsstraff. Kulturer med religionsfrihet er bedre enn kulturer med dødsstraff for frafall. Er det så vanskelig?

Nei, aldeles ikke vanskelig.

 

«Tubaspilleren fra Teheran», Finansavisen 31.1.2015