Nytt

Navnene på de fire som ble skutt og drept i kosherbutikken, er blitt kjent.

Det dreier seg om Yoav Hattab, Philippe Braham, Yohan Cohen og Francois-Michel Saada.

paris.kosher.drept

Yohan Cohen, Yoav Hattab