Nytt

Etter Charlie Hebdo massakren sto franske politikere frem og manet til fellesskap og at man måtte for all del unngå at nasjonen ble splittet. Hva de mente var naturligvis at man måtte unngå at nasjonen blir splittet i to fraksjoner med muslimer på den ene siden og ikke-muslimer på den andre. At andre grupper ikke får delta i fellesskapet, er ikke viktig. En slik splittelse er ønsket.  

Til søndag skal det være en stor støttedemonstrasjon i Paris hvor alle politiske partier skal delta. Ja, bortsett fra Front National da, for de får ikke være med. Slike fæle folk som har advart mot en utvikling som vil resultere i terrorisme som vi nettopp har vært vitne til, er ikke stuerene, eller ikke «halal» som vi snart alle vil si.  

38c70fee6d6368c84c111254de43c09dc8befc4ed74fcaa5456675c6705557ee

Det hjelper ikke at Front National er et av landets største partier om dagen. Slike bagateller kan man ikke ta hensyn til når det skal vurderes på godhetsskalaen. Fellesskapet anerkjenner kun de med de rette meningene. Franske politikere har fremdeles ikke lært eller forstått et plukk.

Marine Le Pen sier at man ikke kan snakke om noe fellesskap når man vil utestenge fem millioner franskmenn som stemmer på hennes parti.

Beslutningen om utestengelse vil utvilsomt styrke Front National.

The Local