Innenriks

En mann som bor ved en av 36 grenseoverganger i Hedmark, en øde sådan, synes det er mye trafikk. NRK Hedmark og Oppland