Kort

Sykefraværet markert ned i Hedmark etter at NAV begynte å snakke mer om aktivitetskravet etter 8 uker.
NRK Hedmark og Oppland