Tavle

Kuppet. På innsiden av Norges mektigste mafiafamilie, av Rolf J. Widerøe og Hans Petter Aass fortjener grundigere studium. Presentasjonen i NRK.no reiser mange spørsmål. Hvordan er det mulig? NRK.no

Hans Petter Aass og Rolf J. Widerøe mener at den norsk-pakistanske familien fra Grønland og deres nettverk, gjennom sin «oppsiktsvekkende lukrative virksomhet», motbeviser teorien om at forbrytelser ikke lønner seg.

– Vi har gått gjennom en rekke dommer og offentlige dokumenter som omhandler medlemmer av familien. De to brødrene har ifølge offentlige rettsavgjørelser, sammen eller hver for seg, har vært involvert i bedragerier på rundt 230 millioner kroner bare fra årtusenskiftet fram til 2010, sier de to forfatterne.

..

Flere politietterforskere forfatterne har snakket med i forbindelse med boken sier at brødrene og flere andre familiemedlemmer er en mektig mafia med forgreninger langt utenfor landets grenser. Familien blir omtalt som et «AS i kriminalitet».

De mener at familien utgjør en trussel mot både det offentlige og privatpersoner i det norske samfunnet.

Et av familiemedlemmene er nå siktet for medvirkning til overlagt drap og drapsforsøk på Ensjø i Oslo. Politiet mener det var denne personen som skaffet til veie leiemorderen som skjøt og drepte en mann.