Nytt

Kort tid etter at PST offentliggjorde sin nye trusselvurdering i lys av talen den sentrale IS-ideologen Abu Mohammad al-Adnani holdt den 22. september, besluttet Forsvaret å frita vernepliktig personell for plikten til å gå i uniform for å få rabatt på reiser.

I dag har man gått et skritt videre. Heretter gjelder det også yrkesmilitære, og man fraråder eksplisitt i alle sammenhenger utenom tjeneste, snarere enn bare å frita for én bestemt plikt:

Forsvaret anbefaler sitt militære personell å ikke bruke uniform når de er på reise eller er utenom tjeneste. Grunnen er det skjerpede trusselbildet mot Norge.

Begrunnelsen synes dels å bygge på at al-Adnani spesielt nevnte soldater,

You must strike the soldiers, patrons, and troops of the tawāghīt. Strike their police, security, and intelligence members, as well as their treacherous agents.

og dels på tanken om at Forsvaret ikke har adgang til å bruke makt mot indre fiender:

Så har vi sett hvordan politiet velger å respondere, hvor de nå bevæpner politiet for at politiet skal kunne ivareta sin egen sikkerhet. Da mener jeg det er riktig at vi fraråder vårt personell å bruke uniform i det offentlige rom utenom i tjenstlig sammenheng. Det er unødvendig for oss å ta slik risiko, sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen til NRK.

Man kan spørre seg hvorfor ikke offiserer kan bevæpnes for å trygge sin egen sikkerhet, men begge premisser er diskutable.

Hva angår det første, så ble den ovennevnte oppfordringen fra al-Adnani etterfulgt av et lignende klarsignal til å drepe sivile:

Kill the disbeliever whether he is civilian or military, for they have the same ruling. Both of them are disbelievers. Both of them are considered to be waging war [the civilian by belonging to a state waging war against the Muslims]. Both of their blood and wealth is legal for you to destroy, for blood does not become illegal or legal to spill by the clothes being worn. The civilian outfit does not make blood illegal to spill, and the military uniform does not make blood legal to spill.

Det betyr samlet sett at risikoen for uniformert personell riktignok er større, siden de først er nevnt spesielt, men at den likevel ikke er null for sivile. Enhver «vantro» norsk borger er fritt vilt. Idet en offiser tar uniformen av, reduserer han altså sin personlige risiko en smule, men samtidig øker risikoen for sivile.

Kan Forsvaret være bekjent av a) å vise frykt overfor fienden, og b) å redusere sin egen risiko på siviles bekostning? Svaret gir seg selv: Det er i strid med Forsvarets verdigrunnlag.

 

NRK: Anbelafer militære å droppe uniformen