Kort

Anne Holt sørger for å stanse utglidninger. Hun mener ordet rasisme er blitt for snevert og ser til Sverige. Der er man mer standhaftig. Dagsavisen.

Svenskene har en del å lære av oss når det gjelder debatten om innvandring og innvandrere. Vi har definitivt mye mer å lære av dem. Å kalle en spade en spade når det skal graves en grop, er noe av det. For, som alle Frp-eres til det kjedsommelige oppgitte yndlingsforfatter Ayn Rand så treffende sier det: «Racism is the lowest, most crudely primitive form of collectivism».

..

Det er forskjell på rasisme og å være rasist. Det norske samfunnet er full av rasisme, rasister er det heldigvis et godt stykke vei mellom hver av. Begrepene henger likevel såpass sammen at det er interessant å se nærmere på hva historieprofessor Nils Rune Langeland i sommer svarte Dagbladet Magasinet på spørsmålet om hva som skal til for å kalle noen rasist: «Skal du kvalifisere deg til å være rasist må det være et sammenhengende engasjement der du på vitenskapelig grunnlag faktisk mener at det er raseforskjeller og at det er et hierarki mellom de(m).»

Svaret er tankevekkende. Definisjonen gir assosiasjoner til rasehygienikere fra begynnelsen av forrige sekel, og er så snever at vi knapt ville ha rasister i Norge om vi gjorde den gjeldende. De ville i tilfelle også være ravende gale, ettersom det meg bekjent ikke finnes fnugg av vitenskapelig bevis for hierarki mellom «raser».

Å definere rasisme langs de samme linjer som dette vil for det første være i strid med hva norsk lov sier. Dernest ville det for godt parkere begrepet på historiens skraphaug. De aller færreste rasistiske utsagn og handlinger som ytres og begås i Norge i dag har det minste med vitenskapelige teorier å gjøre. Tross sin etymologiske fokus på det arkaiske «rase», refererer rasisme i dag til krenkende, stigmatiserende, generaliserende og/eller nedsettende ord eller handling rettet mot grupper av annen etnisk eller kulturell opprinnelse enn oss selv. Begrepet er godt. Det er betimelig negativt ladet, og det er innarbeidet.