Lørdag 30. august hadde Med Israel For Fred (MIFF) en stand i Trondheim sentrum med kun to personer, hvorav den ene er pensjonist. Hverken alder eller et beskjedent antall stoppet imidlertid et titalls aktivister i sin beste alder, fra Tjen Folket, i å overdøve og trakassere de to Israel-vennene som hadde politiets tillatelse til å stå på stand denne dagen.

Tjen Folkets demonstranter kom med sine røde flagg med hammer og sigd. De kom og forstyrret en markering de ikke kunne tåle. Taktfast ropte de «barnemordere» og «nazipropaganda». De viste med andre ord i god kommunistisk og nazistisk ånd at støtte til jøder og Israel ikke tåles. Ei heller skal meningsmotstandere få lov å ytre seg offentlig. De røde vil eie gatene selv og klarer ikke å vise toleranse overfor annerledes tenkende. Kommunistene provoserte med et banner der Israels flagg var skjendet. Davidsstjernen var byttet ut med et dødninghode.
Israelflagg

På Tjen Folkets hjemmesider kan man både lese om og se bilder fra hendelsen.

Mange forbipasserende viste sin avsky overfor de røde demonstrantene, og ekstra mange ba om MIFF-avisen denne dagen. Kommunistene i Tjen Folket hevder derimot at de selv fikk mye støtte, men skriver også, riktignok ironisk, om folk som reagerte på deres framferd.

– En småbarnsfar likte ikke rop om krig og døde barn, da dette forstyrret hans datter, som spiste is. En annen mente at MIFF ville få sympati fordi aktivistene var «ufine». To personer som hevdet de var israelere, ble svært sinte.

Kommunistene har ikke glemt klassebegrepet og mener tydeligvis de kan skille Israel-venner ut fra klasse. Det er slik man må tolke det Tjen Folket skriver på hjemmesiden.

Det var også iøynefallende at klasse kan virke inn på synet på Israel. Som en av aktivistene sa om noen av dem som sympatiserte med Israel: «Her lukter det velstand …»

Det rant meg i hu noen uhyggelige ord fra Ketil Gravir og Yngvar Ustvedts bok «Russland under hammer og sigd» da jeg leste om Tjen Folkets klassebegrep. Her siteres Martin Latsis, en av Tsjekaens (KGBs) ledere. (Han ble senere selv offer for Sovjetstatens terror og ble i 1938 henrettet grunnet såkalt kontrarevolusjonær virksomhet.)

– Vi utrydder borgerskapet som klasse. Se ikke etter bevis for at denne eller hin person i ord eller handling har gått mot Sovjetmaktens interesser. Det første spørsmål man stiller til en arrestert, er: Hvilken klasse tilhører han, hva er hans opphav, hvilken utdannelse har han, hva er hans yrke? Dette skal avgjøre den anklagedes skjebne. Dette er essensen i den røde terror.

Man kunne kanskje legge til et spørsmål: Hva er hans syn på Israel?

Med hammer og sigd – dette symbol som minner oss om millioner av menneskers fortvilelse og død – under denne fane, med henvisning til Israel-venner, skriver Tjen Folket: Ingen fred for folkemordapologeter.

Så Israel er blitt synonymt med folkemord? Og altså ingen fred for Israels venner? Vanlige folk bør legge seg disse ord på minnet. Vanlige folk som ønsker meningsmangfold, debatt og et levende demokrati, bør reagere på det som skjer. Grunnen er nå redet slik at Israel-hatet, den nye antisemittismen, er godt synlig i våre gater – nok en gang. Både politikere og medier er ellers flinke til å slå opp og fordømme trusler og hets, men det er kanskje ikke så farlig når Israel-venner rammes?

Les også

-
-
-
-
-
-
-
-