En meningsmåling fra YouGov viser at sju av ti briter vil ha slutt på den frie bevegeligheten av personer innenfor EU. Blant Tory-velgere er den tilsvarende andelen ni av ti. 70 % av alle de spurte mener videre at alle nye innvandrere skal være nødt til å kjøpe sin egen helse- og velferdsforsikring.

Målingen har fått den konservative tenketanken ConservativeHome til å forlange – også i et nylig manifest – at Storbritannia må begrense innvandringen fra Europa ved å innføre et poengbasert system etter modell fra f.eks. Australia eller Canada. Kravet møter betraktelig sympati både blant statsråder og parlamentsmedlemmer for Det konservative partiet, hvor frustrasjonen er stor over at nettoinnvandringen på ett år er økt fra 175.000 til 243.000 personer.

Tålmodigheten med hele EU-prosjektet begynner således å bli nokså tynnslitt hos toryene i sin alminnelighet, og ikke lenger bare hos grupper av ytterliggående backbenchere. Finansminister George Osborne sa da også nylig at en britisk utmelding fra EU (Brexit) «ikke lenger er utenkelig», da han er blitt mer tvilende til om unionen og eksistensen av eurosonen tjener øyrikets beste interesser.

 

The Times: Britain must reclaim its borders, warn Tory activists (betaling)