Kort

For første gang på over ett år oppdaterer FN sine tall for drepte i Syria: 191.000. Dette omfatter perioden mars 2011 – april 2014. Det reelle tallet per idag har dermed forlengst passert 200.000 drepte.