Nytt

FNs John Holmes sier at i alt 500 palestinere er drept, av dem 125 sivile. Det er mange, men er det riktig å kalle dette en massakre? Tallet stemmer heller ikke med meldingene om hvor hardt israelerne farer frem i verdens tettest befolkede område.

U.N. humanitarian chief John Holmes said the overall Palestinian toll since the opening of the Gaza campaign on Dec. 27 stood at about 500, with about 125 of them civilians.

Palestinerne opererer med noe høyere tall, 566, men ikke dramatisk høyere.

At tallet ikke har vokst vesentlig siden bakkeinvasjonen kan tyde på at israelerne greier å føre krig i et befolket område uten å ramme sivilebefolkningen i særlig grad. Kan sannheten være den stikk motsatte av hva mediene rapporterer? Tallet på drepte kan være forenlig md collateral damage, men hvis israelerne siktet på alt og alle ville tallet vært et ganske annet. Er det mediene som mister bakkekontakten?


Israeli bombs hits UN school