Nytt

Sverigedemokraternas og Kristdemokraternas Ungdomsförbunds ønske om å minske flyktninginnvandringen til Sverige bryter med loven.

KDU-ordförandens resonemang är oförenligt med lagen.
Det menar Louise Dane, expert på migrationsrätt.
– Om vi ska begränsa flyktingmottagandet på det sätt som SD och KDU föreslår kan det endast göras genom att bryta mot de FN- och EU-överenskommelser vi anslutit oss till, säger hon. Louise Dane, doktorand i migrationsrätt vid Stockholms universitet, menar att KDU-ordförandens resonemang på DN debatt i dag varken är förenlig med svensk lag eller FN:s och EU:s flyktingkonventioner.

Blandar ihop
– Det är ett jätteproblem att man blandar ihop asylrätt och integration, säger hon till Aftonbladet.
– Att vilja begränsa asylrätten med hänvisning till integrationsproblematik är inte en acceptabel grund. Det håller helt enkelt inte. Att söka asyl är en mänsklig rättighet, och att neka någon asyl på grund av bostadsbrist eller problem på arbetsmarknaden bryter mot såväl internationell, europeisk och svensk rätt.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19446011.ab