Tavle

Apropos Ferguson, Dagsavisen siterer en norsk og en amerikansk professor på at segregasjonen i USA er økende. Den konvensjonelle oppfatningen er at den har vært nokså stabil eller sågar er gått litt ned.

Det betyr kanskje at den er gått ned i rike områder. Det er lett å tenke seg at en forstad til en by i rustbeltet har opptøyer og økende raseskiller. Men gjelder det mer velstående områder også?

http://www.dagsavisen.no/verden/usa-er-mer-segregert-enn-for/ (betaling)