Tavle

Boy holds Brotherhood flag during Gaza rally in Amman, 08.08.14

Til forveksling lik KrF i Lyngdal… Brorskapet mobiliserer støttespillere under Gaza-konflikten. Amman 08.08.14

Brorskapets politiske fløy, Frihets- og rettferdighetspartiet, er oppløst og dets eiendeler inndras. Domstolens begrunnelse omfattet oppbevaring av våpen i partiets hovedkvarter og kontorlokaler.  Daily Star