Nytt

Hamar Arbeiderblad (HA) skriver om flyktningekontoret på Løten. De er pålagt rutiner for å møte vold og trusler. Virksomhetsleder, Geir Arne Nilsen, beskriver grunnlaget for konflikter ved flyktningekontoret. Kulturelle forskjeller og språkproblemer nevnes. Flerkulturen fungerer tildels dårlig ved flyktningekontoret, men skal være svært bra for resten av samfunnet?

– Det er klart at vi håndterer en svært sammensatt brukergruppe. Flyktninger har i de fleste tilfeller vanskelige traumatiske liv og opplevelser med seg. Det kan handle om folk som også er psykisk i ubalanse. Kulturelle forskjeller og ikke minst språkproblemer kan bidra til misforståelser og med det også konflikter, sier han.

Artikkelen er ikke å finne på HA sine nettsider.