Feature

ahmad-azizi

Han het Ahmad Azizi, og han hadde ifølge Pieter van Ostaeyens blog – vurdert som troverdig av den velinformerte italienske dagsavisen Avvenire – meldt seg frivillig i Assads hær. For ISIS’ sharia-domstol i al-Bab, i den syriske Aleppo-provinsen, er det en forbrytelse som straffes med døden. Etter henrettelsen, i begynnelsen av juni, ble liket korsfestet og påført tekst til skrekk og advarsel. Flere andre lignende tilfeller er dokumentert med navn og fotografier.

Halshugging, steining og massehenrettelser med maskingevær er andre metoder på repertoaret til ISIS, som har pålagt folk i områdene de har erobret – kalifatet – en kodeks for anstendig oppførsel i seksten punkter: dødsstraff for apostasi, obligatoriske bønnetider, alkoholforbud, kvinners plikt til å være hjemme etc.

At flere titalls norske borgere finner slik justis verdt å krige for, og at noen av deres forbundsfeller vil ramme Norge med terror, er én ting.

At stadig flere av Norges innbyggere i sin mentale bagasje har en råskap som er formet i omgivelser med en brutalitet på et slikt nivå, en annen.

Les også

-
-
-
-
-
-