Kort

Patrick Cockburn i The Independent har en lengre artikkel om  Saudi-Arabias involvering med jihadistene, spesielt ISIS. Saudi-Arabia har ridd to hester når det gjelder jihadistene. På den ene side er de en trussel mot kongehuset, på den andre side ligger de tett opp til «den rette lære» og således ett nyttig virkemiddel for spredning av denne.  Cockburn påpeker at Saudi-Arabia og Tyrkia kan komme til å betale dyrt for denne støtten.