Kort

NYT De stjeler informasjon og bruker den til å utkonkurrere vestlige firma. Tar firmaet opp saken, blir det utsatt for reprisalier. Er norske firma klar for kampen om overlevelse?