Kort

To sjåfører tilhørende eksternt firma som jobber for Europa-parlamentet i Brussel og Strasbourg, er blitt sparket og satt under politietterforskning etter å ha blitt oppdaget med IS-propaganda i sin besittelse. Parlamentet skal heretter ikke bruke eksterne sjåfører. Der Spiegel