Tre ledende eksperter slår alarm om innvandreres manglende integrering i Danmark.

Til tross for mange års innsats og integreringsprosjekter verdt milliarder av kroner står integreringen i stampe:

  • Fortsatt har mindre enn halvparten av de ikke-vestlige innvandrere jobb.
  • Barn med innvandrerbakgrunn er fortsatt opp til to års skolegang bak sine klassekamerater med dansk bakgrunn.
  • Og innvandrere og etterkommere fra ikke-vestlige land er like kraftig overrepresentert i kriminalstatistikken som før. For enkelte nasjonaliteter som libanesisk, somaliere og tyrkere, er overrepresentasjonen til og med steget.

Man skulle nesten tro det var en beskrivelse av situasjonen i Norge.

Tre av Danmarks fremste vitenskapsmenn slår alarm, bl.a tidligere leder av Danmarks Statistik Jan Plovsing, som i en kronikk i Jyllands-Posten (betalingsmur) skriver:

»Det er naivt, hvis nogen tror, at integrationsproblemerne løser sig af sig selv med tiden. Regeringen bør derfor nedsætte en kommission eller et ekspertudvalg, som kan udarbejde effektive forslag til at forbedre integrationen.«

Plovsing foreslår en integreringskommisjon som skal kulegrave hele sektoren. Han får støtte fra flere forskere, bl.a lederen av arbeidsmarkeds-kommisjonen, Jørgen Søndergaard:

»Der er så store udfordringer på dette område, og udviklingen står i stampe. Der er behov for et kommissionsarbejde, hvor man systematisk gennemtrawler, hvad der kan være af nye og effektive indsatsmuligheder.«

Forskningschef i Rockwoolfondens Forskningsenhed Torben Tranæs støtter idéen:

»Situationen er blevet så permanent problematisk, at man bør gøre noget overordnet og samlet.«

Integrasjonsminister Manu Sareen (Radikale Venstre) synes ikke situasjonen er så kritisk. Han er enig i at det fins problemer (eller utfordringer, som det vel egentlig heter..), men han mener de er kjente og vil ikke »parkere muligheden for en masse løsninger i sådan en kommission«.

Nei, bedre å parkere hodet i sanden.

Jyllands-Posten

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂