Nytt

I fullmakten føderasjonsrådet enstemmig ga Vladimir Putin lørdag heter det at han ikke bare har rett til å gripe inn militært på Krim, men i hele Ukraina.

Hvorfor skulle føderasjonsrådet gi en fullmakt til noe som allerede var et faktum? 15.000 russiske soldater kom til Krim fredag og overtok posisjonene som de «umerkede» våpenmennene hadde besatt tidligere i uken. Russland hadde full kontroll.

Fullmakten gjelder hele Ukraina. Føderasjonsrådet ba dessuten Putin trekke tilbake ambassadøren i Washington. Rådet enten er eller vil forsøke å fremstå som agressive.

Putin snakket i halvannen time med Obama lørdag, men kilder i Kreml sier Putin ikke lot seg rokke.

Hva skal USA stille opp med? Putin synes villig til å bruke klassisk stormaktspolitikk hvor militære midler inngår, hvis prisen er overkommelig. Det har Putin konkludert at den er. USA er maktesløs. Det samme er EU. Putin kan demonstrere at det er Russland som er boss i sitt nærområde.

Det Putin ikke har kontroll på er hva ukrainerne vil finne på. Hvordan vil de reagere på en invasjon som kun gjelder de østlige områdene? Putin er neppe så dum at han vil gå vestover. Han vil sende inn styrker for å beskytte de østlige delene som historisk og kulturelt er knyttet til Russland.

Skal den ukrainske hær svare? Neppe. Ukraina vil bli et delt land.

Det vil være dramatisk. Et stort europeisk land med 46 millioner innbyggere blir delt med makt.

Putin vil ikke bare bevise som er herskeren, han vil også ha vist at EUs traktater ikke er verdt papiret de er skrevet på. Når det kommer til stykket er det makt som avgjør, makt som projiseres gjennom våpen og soldater. Det er en lekse det nye Europa anser for et tilbakelagt stadium. En invasjon kan derfor få store konsekvenser på EUs samarbeid og oppfatning av seg selv. Ingenting vil være det samme.