bilbranner-sverige

Affes statistik-blogg har innhentet tall over bilbranner i Sverige siden 1996. Det er tale om en seksdobling på 16 år, i en hurtig oppadgående trend. I rene tall representerer ikke tusen bilbranner mer enn noen promille av den svenske bilparkens naturlige utskiftning i løpet av et år, men uhyggens virkning på et nabolag kan ikke bare måles i penger, ei heller tankene hos eieren idet han finner igjen et utbrent kjøretøy.

Noe av trenden skyldes ifølge bransjefolk økt bruk av ildspåsettelse ved forsikringssvindel, men det kan umulig forklare hele økningen. Mye av den må komme av ghettoisering, hærverk og opptøyer i de svenske forstedene – ikke ulikt det som er skjedd i Frankrike, hvor bilbranner hører til dagens orden.