De mange henlagte straffesakene skyldes dels gjennomtrekk av politijurister, mener politijuristene selv.
VG