Kort

når politijurister har jevnt over 85 saker liggende som er eldre enn tre måneder (eksempel på «utfordring»). VG

Les også

Les også