Kort

VG.  For dårlig bemanning av Forsvaret i fredstid er en utfordring som har betydning for Norges evne til å forsvare seg mot angrep.