Nytt

New York Times har gjort en grundig undersøkelse av hva som skjedde da USAs ambassadør i Benghazi, Christopher Stevens og tre sikkerhetsvakter, ble drept under et angrep på konsultatet.

Resultatet er nedslående: Benghazi strutter av militser som ikke har klare grenser, hverken personellmessig eller politisk. Heller ikke regjeringen er til å stole på. Lederne sier en ting ett øyeblikk, noe helt annet det neste. Antiamerikanismen er gjennomgående, eller rettere; ambivalensen mot Amerika. Man vil gjerne ha Amerikas støtte og penger, men kan snu på en femøring og støtte et angrep på USA, eller; snu ryggen til at det skjer.

Selv USAs «venner» løftet ikke en finger den natten Stevens og de tre sikkerhetsfolkene ble drept.

Enda mer deprimerende; amerikanerne – både myndigheter og presse – har funnet ut at en viss Khattala spilte en nøkkelrolle. Han fremstilles som mentalt ustabil. USA vil ha ham utlevert, og man skulle tro det ville være et lett offer. Men nei, militslederne velger å solidarisere seg med Khattala.

Undersøkelsen avdekket at Innocense of Muslims-videoen, som fikk islamister til å angripe ambassden i Kairo fredag 11 september, også spilte en rolle under angrepet i Benghazi. Libyere så egyptisk TV, og der ble videoen viet stor oppmerksomhet, det samme ble angrepene på ambassaden.

New York Times har heller ikke funnet tegn på at al Qaida var involvert.

Men i ettertid har al Qaida etablert seg i byen Darna, ikke langt fra Benghazi.

Libya går fra vondt til verre.