Kommentar

Vi ser en tendens til at mainstream-pressen alliererer seg med voldsvenstre for å ramme høyresiden ved «outing». Metoden er hacking og infiltrasjon av offentlige registre.

De samme krefter som brokker seg over NSA, CIAs kartlegging, tar de samme metoder i bruk selv.

Politiken i Danmark publiserte opplysninger som etterretningsgruppen til antifascistiske AFA, kalt Redox, fikk ved spionering, fotografering, hacking og infiltrasjon. Det er samme miljø som mener det er ok å bruke vold for å stanse politiske motstandere. Nylig ble medlemmer av Redox dømt for ulovlig datainnsamling. De satt på et kartotek på 6.000 navn og 130.000 fotografier.

NGO’er skal ikke drive etterretning av borgere. Det er vigilante-virksomhet. Selvtekt.

Nå har Expressen i Sverige gjort det samme, også der i samarbeid med etterretningsgruppen til det samme antifascistiske, voldelige miljø. Navnet er nesten det samme: Researchgruppen.

En person med mer detaljert personkunnskap, den tidligere journalisten Göran Fröjdh, skriver at noen av de mest aktive selv er dømt for vold, med jernrør, og for ulovlig inntrengning i Skattegisteret.

Bakom avslöjandet – eller om det nu är ett hack – står Researchgruppen, vänsterextrema AFA:s egen underrättelsetjänst. I tidningen intervjuas en företrädare för gruppen som själv har en historia av hatbrott bakom sig – han är bland annat dömd för en järnrörsattack (!) – och uppgifter gör gällande att han satt häktad i nära två veckor tillsammans med Gottfrid Svartholm Warg, misstänkt för dataintrånget i Skatteverkets folkbokföringsregister förra sommaren.

Som svar på en direkt fråga från Tobias Jerlerup och Thabo Muso i våras, lät Researchgruppen meddela att de inte har någon anledning att ta avstånd från AFA och dess våldsutövande.

Norske avislesere er temmelig uvitende om at det eksisterer et voldsvenstre i alle de tre nordiske land. Både i Danmark og Sverige er miljøene større enn i Norge. Men de finnes her også og det er all grunn til å ta dem på alvor.

Blitz er kjent. Det har vært mindre søkelys på Tjen Folket, selv om frontorganisasjonen SOS Rasisme fikk en del oppmerksomhet p.g.a økonomisk svindel. Hvis en høyregruppering hadde gjort noe tilsvarende ville trykket vært adskillig hardere. Gruppen karret til seg millioner som den investerte bl.a i fast eiendom.

Nå har en annen gruppe dukket opp: Motmakt, som er organisert lokalt i tre byer: Oslo, Trondheim, Bergen. Et beslektet navn er kjent fra venstreradikalt miljø i Danmark, der nettstedet Modkraft.dk spiller en viktig rolle.

Gruppen har egen nettside. Aktiviteten tyder ikke på noe stort miljø, men de har over 1000 følgere på facebook. Forfatterne kan formulere seg,  men argumentasjon er enkel. Innholdet bærer bud om at gruppen ser på seg selv som den eneste som gjør noe med truslene mot et samfunn der folk kan være seg selv. Hvis fascistene får holde på truer «en endelig løsning»; Høyreekstremisme og de som ser på.

Det er denne selvtektsideologien som gjør den farlig for mennesker med et annet syn. Human Rights Service kalles eksempelvis «høyreekstrem». Man kan mene mye om Hege Storhaug og Rita Karlsen, men betegnelsen «høyreekstrem» må sies å komme fra mennesker med et forkvaklet syn på virkeligheten.

Folk som bare «mener» noe har man forakt for. Det er bare mennesker som dem selv som gjør noe for å stanse «fascistene» fysisk, som fortjener respekt.

De har ganske mange merkelapper: “moderate,” “liberale,” “progressive” og så videre. I denne sammenhengen er de alle sammen tekniske betegnelser for ordet “ubrukelig”. De bruker ofte tiden sin på indignert å belære antifascistene om hvordan man får bukt med problemet, men deres egen taktikk begrenser seg som oftest til en satirisk tweet eller to.

Det verste med dette siste mønsteret er at det sant uavhengig av situasjon. Det er sant i Oslo hvor fascismen er forholdsvis svak. Det er sant i Aarhus, der høyreekstreme angrep skjer betydelig oftere. Og det er sant i Hellas, hvor nazistene i Gylden daggry er det tredje største partiet og hvor hundrevis av innvandrere og venstreradikale er blitt overfalt. Noen drept.

Uansett hvor det høyreekstreme angrepet finner sted faller byrden om å kjempe imot konsekvent på den radikale venstresidens skuldre. Mens PST kaster bort energien sin på å infiltrere Blitz og IS vet vi hvem vi har å takke for at for eksempel voldelige nazister ikke lenger rekrutterer fra tatoveringssjappa si.

Solidaritet med Blitz – No pasaran!

Nå har gruppen gitt seg selv rett til å svine til tidsskriftet Document i Narvesens bladhyller. Nylig ble det klistret «nei til rasisme»-merker på tidsskriftet i kiosken på Sølvberget i Stavanger, med avsender motmakt.no.

Den brede venstresiden har hatt et overbærende syn på aksjonene til ytre venstre, især hvis fienden sto langt til høyre.

Her rammer aktivistene en begrenset gruppe som forsøker å utfordre og supplere norsk konsensus. Document gjør dette uten offentlig støtte eller subsidier og har opplevd økende respons.

Motmakts angrep er et angrep på ytringsfriheten. Det er et uttrykk for venstresidens verste og største svakhet: den manglende respekt for andres meninger.

Nå lever vi et klima der noen i samfunnsposisjoner står opp og definerer andres meninger som skadelige eller farlige.   De bør stanse opp og tenke over hva de driver med.

SVs stortingsrepresentant Snorre Valen sammenlignet Document med det antisemittiske propagandaorganet Der Stürmer. Valen så paralleller mellom forsidetegningen på Document og en antisemittisk karikatur fra tredvårene. På Aftenposten online publiserte han bildene. Det så voldsomt ut.

Valen fikk pepper fra mange lesere. Hans syn går ikke hjem hos den kritiske mainstream. Men det legitimerer aksjonene til voldsvenstre.

Spørsmålet er: Har Valen tenkt over at noen ville handle på hans påpekning? Hvis noe er identisk med Der Stürmer har man vel mandat til å gjøre litt av hvert?

Nazi, fascist-beskyldningene har sittet løst på venstresiden i mange år. Det har vært ord venstresiden har slengt rundt seg med. Hvis det nå dukker opp miljøer som tar dem på alvor, vil folk som Snorre Valen gå i seg selv? Eller mener han motmakt.no bare gjør det logiske?

Det alvorlige er at disse ordene også har vunnet gjenklang i mainstreampressen. Man introduserer dermed en antagonisme i den politiske debatten som vi hittil har stått fremmed for.

Aksjonen til motmakt.no gir et skremmende eksempel på at noen er villig til å handle på deres ord.

 

Les også

-
-
-
-
-
-