Al-Quds er navnet araberne bruker om Jerusalem. Det er også navnet på Palestina-butikken på Grønland. Over 90 prosent av omsetningen kommer imidlertid fra reisebyråvirksomhet. Al Quds har som målsetting å øke kunnskapen om Midtøsten og støtte palestina-araberne. Palestinakomiteen eide til i sommer 33 prosent av aksjene, resten var fordelt på 96 øvrige aksjonærer. Selskapet har i åtte av regnskapsårene fra 1998-2012 gått med tap.

Tidligere i år leverte selskapet et regnskap der revisor konkluderte slik:

-Det foreligger vesentlig usikkerhet som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift.

Denne konklusjonen skyldtes 228.480 kroner i negativ egenkapital, og en samlet gjeld på oppunder millionen. Av dette var 277.119 kroner gjeld til leverandører og 343 543 til aksjonæren og daværende styreleder Trygve Natvig. Sent i november kom redningen, for da spyttet Trygve Natvig inn ytterligere en kvart million kroner i aksjekapital.

Nåværende styreleder Ingeborg Moa forklarer hvorfor selskapet havnet i økonomiske vanskeligheter.

-Krigen i Syria og revolusjonen i Egypt har hatt stor innvirkning på oss. Vi har tidligere arrangert turer til destinasjoner som Damaskus og Aleppo, og dit er det ingen som reiser lenger.

Moa har tro på framtiden og hun sier at selskapet prøver å få flere i organisasjonslivet til å bruke Al Quds som sin reiseleverandør. Hun anbefaler både Egypt og Libanon som reisemål.

-Mange konkluderer med at det er umulig å reise til Libanon og Egypt på grunn av uro, mens det i realiteten er helt fint å reise til Beirut og mange av turistområdene i Egypt.

 

 

«Redningsaksjon for støttebutikk» Finansavisen, 09.12.2013 (Papirutgaven)