Kort

Arkeolog Brit Solli og kollega fant sporene av kirke fra 900-tallet på «den hellige øya» i Romsdal.  Romsdals Budstikke