Kort

DN.NO «Noen har snakket sammen» het det på Youngstorget før. Nå skal noen tenke sammen. Kan fort bli lite rom i tanken.