Kort

16 jobber i privat sektor hvorav én utenfor PR-bransjen. 61 jobber i det offentlige. 10 har ikke jobb.
Dagens Næringsliv