Riksrevisjonen er kritisk til de store summene i bistandsbudsjettet som går til bevaring av regnskog. Pengene blir i liten grad brukt og står på konto.

 

Utenriksdepartementet bevilger rundt tre milliarder kroner årlig til klima- og skoginitiativet, eller omtrent ti prosent av hele det norske bistandsbudsjettet. Per 31. desember 2012 var det fortsatt store summer som sto ubrukt i flere av fondene Norge støtter. Men det er ikke mulig å si hvor mange kroner dette gjelder, fordi Norges bidrag er en del av fondenes og bankenes generelle regnskap, skriver Riksrevisjonen i revisjonen for budsjettåret 2012.

Den norske klima- og skogsatsningen har ved flere tilfeller fått kritikk nettopp fordi så mye av pengene har vist seg å bli stående på bok. Meningen er at pengene skal utbetales til prosjekter først etter at de har oppnådd sine mål om redusert avskoging og klimautslipp. Men så langt har utbetalingen gått sakte. For sakte i følge denne revisjonen.

Bistandsaktuelt har snakket med Jørgen Kosmoe og noterer:

 

  • Riksrevisjonen mener at fraværet av indikatorer på mål og resultater, og mangelen på tydelige rapporteringskrav fra norsk side, gjør det vanskelig å vurdere om målene for satsningen er oppnådd.
  • Riksrevisjonen er kritisk til store utbetalinger til utviklingsbanker med manglende fremdrift og mangelfull rapportering. Spesielt nevner de Den brasilianske utviklingsbanken og Den afrikanske utviklingsbanken.

Kosmo påpeker:

-Det gir ingen løsning å bare sende penger når det ikke er noe forvaltningssystem på plass.

Kritikere har hevdet at skogfondet på tre milliarder til Brasil ble opprettet for at Statoil skulle få innpass på brasiliansk sokkel. Det var med andre ord en form for smøring.

 

http://www.bistandsaktuelt.no/nyheter-og-reportasjer/arkiv-nyheter-og-reportasjer/riksrevisjonen-slakter-skogfondet