En undersøkelse fra 2009 viser at nærmere 50 prosent av beboerne på norske asylmottak har en eller annen form for psykiske lidelser, skriver ABC Nyheter. Ifølge forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, Sverre Varvin, har mange så store psykiske plager at vi ikke har nok ressurser og muligheter til å hjelpe dem:

– Det er et svært komplekst område å ha en adekvat helsetjeneste for dem som trenger psykiatrisk hjelp ved asylmottak. Man finner at det er et stort behov ved asylmottakene. De som er på mottakene har ganske store psykiske problemer generelt sett, sammenlignet med gjennomsnittsbefolkningen, sier forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, Sverre Varvin, til ABC Nyheter.

– Det gjelder særlig posttraumatiske forstyrrelser, men også depresjon og angst.

– Jeg tror man kan si at det er såpass mange som har så store plager at vi ikke har nok ressurser og muligheter til å hjelpe dem.

Varvin forklarer at asylsøkere skal gjennom en legesjekk og psykiatrisk vurdering, men sier at hvilke ressurser man har i tilknytning til de forskjellige asylmottakene er svært varierende.

Vervins kollega ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, Marianne Jakobsen, bidro i 2007 til en undersøkelse om psykisk helse i mottak.

– Vi fant at svært mange hadde psykiske lidelser. Nesten 50 prosent tilfredsstilte en diagnose for posttraumatisk stresslidelse. I tillegg hadde mange angst og depresjoner, sier Jakobsen til ABC Nyheter.

Hun sier man i flere år har kjent til at asylsøkere er en belastet gruppe.

– Det varierer hvor god oppfølging asylsøkerne får, da de er spredd utover landet. Det vil variere både hvor raskt man reagerer på symptomer og hva slags hjelp man får, sier Jakobsen.

Ifjor kom det 9.785 asylsøkere til Norge, en økning fra 9.053 i 2011. UDI anslår at rundt 10.000 asylsøkere vil ankomme Norge i løpet av 2013.

ABC Nyheter: – Svært mange asylsøkere har psykiske lidelser