Kort

Slik gikk det da en utenlandsk kvinne onsdag formiddag oppsøkte Flyktningetjenesten i Stjørdal rådhus.
Stjørdalens Blad