Nytt

De tre skrivemåtene Mohammed, Mohammad og Muhammad gir en total på 7.032 for England. Neste navn på listen er Harry med 6.893.

ONS (Britiske SSB)

Det er færre muslimer i Wales så dersom man ser på England og Wales under ett, kommer Harry først med 7.168 mens Mohammed faller ned på 2.plass med 7.139. Det blir en fin overskrift med «Harry – mest populære navn i England og Wales» Harry most popular… Daily Mail

Politiske korrekte (og håpefulle?) Birmingham Mail skriver: «perhaps partly inspired by the Olympic Success of British runner Mo Farah.»

Hm. Or perhaps not.