Nytt

Kriminell ungdom fra svenske forsteder har reist over grensen til Norge og begått grove forbrytelser. To grove ran i Asker skal være begått av forstadsungdom fra Sverige. Politiet er klar over en negativ utvikling i Sverige, og er derfor bekymret. I Aftenposten kan man lese en kort sak fra NTB.

Den første saken er fra desember i fjor. Da ble en gullsmedforretning på Østerås i Bærum ranet av tre maskerte menn. De truet med kniv og snakket gebrokkent engelsk seg imellom. Politiet pågrep tre ungdommer med ikke-skandinavisk bakgrunn, og politiets forslag til tiltale ligger nå på statsadvokatens bord.

Den andre saken er fra april i år. Gullsmed Hellman i Sandvika ble ranet av to væpnede menn. Også her har politiet foretatt pågripelser. Saken er fortsatt under etterforskning.

– Kunnskapen som politiet har fått så langt, viser at det er forstadsungdom i nærheten av Stockholm som står bak, sier Bjørlo.

—-

– Det bekymrer oss når en ser utviklingen i Sverige. Så langt er dette en helt ny trend, sier Bjørlo.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Politiet—Svensk-forstadsungdom-bak-norske-gullsmedran-7220533.html#.Ua44vJVKNz-

Les også