Nytt

Det var nok et klokt trekk å gi oppdraget med å danne regjering til Enrico Letta, en moderat venstremann hvis onkel er en av den moderate høyresidens grå eminenser. I dag har det lyktes ham å stable en storkoalisjon av et regjeringskollegium på bena, og et raskt blikk på navnelisten viser at statsrådene ikke er valgt blant de mest kantete og konfliktsøkende personene.

PDL-leder Angelino Alfano er utnevnt til innenriksminister, og Emma Bonino, en venstrepolitiker som nyter anerkjennelse også på høyresiden, til utenriksminister. Fra sentralbankens ledelse har man hentet Fabrizio Saccomanni som finansminister. Det er ellers yngre statsråder og flere kvinner enn det som har vært vanlig.

Omverdenen vil trolig reagere positivt på denne utviklingen, som henviser Beppe Grillos bevegelse til sidelinjen, og tillitsvotumet er ventet til uken etter at Letta formelt innsettes i vervet i morgen formiddag.

Det store spørsmålet er i hvilken grad Lettas kollegium får arbeidsro fra parlamentets heksegryte.

 

Corriere della Sera: Nasce il governo Letta