Nytt

Margaret Thatcher ble og blir ofte beskrevet som «milk snatcher», hun som i sin tid som utdanningsminister fjernet gratis skolemelk for britiske barn og som derved bidro til dårligere ernæring med påfølgende dårligere skoleresultater.  The Daily Telegraph har i dag en  gjennomgang av hendelsesforløpet i denne saken. Avskaffelsen av skolemelkordningen ble påbegynt av Labour-statsminister Wilson:

The biggest ‘milk snatchers’ were Labour. Harold Wilson’s government removed free milk from all 11- to 18-year-olds in 1968, yet nobody vilified the then education secretary, Ted Short. Three years later the Heath administration took away milk from 7- to 11-year-olds in England and Margaret Thatcher was singled out for everlasting blame.