Nytt

Utenlandske aviser tyr til den mest tabloide og vulgære kobling mellom Fremskrittspartiet og Anders Behring Breivik. Hvorfor? Fordi det vekker oppmerksomhet og tiltrekker lesere.

Men når man leser hvor overflatisk saken fremstilles må man spørre seg selv: hvis et samfunn som Norge, som tross alt er kulturelt likt Storbritannia og USA, fremstilles så ensidig, hva da med presisjonsnivået i samfunn som er mer annerledes?

The Independent kan tjene som eksempel på en journalistikk som flere har drevet:

Norway election: Anti-immigrant party with links to mass murderer Anders Behring Breivik set to win seats as Labour Prime Minister Jens Stoltenberg stands down

Utoya mass murderer Anders Behring Breivik was a member of the populist right-wing organisation

Man kan få inntrykk av at nordmenn har gitt etter for ondskapen til Anders Behring Breivik. I mange utenlandske medier fremstilles dreiningen mot høyre som ubegripelig og umoralsk. Som at nordmenn gir etter for kreftene bak Utøya.

Norway’s anti-immigration Progress Party appears on course to enter government for the first time in a parliamentary election despite its past links with the convicted mass murderer Anders Behring Breivik, who was once a member of the populist right-wing organisation.

Prime Minister Jens Stoltenberg conceded defeat on Monday night with a Conservative coalition on course to win 96 seats in parliament, 11 more than needed for a majority. Mr Stoltenberg’s Labour party and its allies were expected to get 73 seats, according to government projections.

Opinion polls published on the eve of voting predicted that Progress, led by Siv Jensen, a 44-year-old admirer of Margaret Thatcher, would win 14 per cent of the vote, putting it in line to form a coalition with the larger conservative Hoyre party of Erna Solberg, who was expected to become prime minister.

Lenger ned kommer journalist Tony Paterson over i et mer edruelig spor, hvor det fremgår at Breiviks tilknytning til FrP ligger langt tilbake i tid og var kortvarig. Men hvor mange leser så langt, og hvilke inntrykk er det som dannes og blir sittende igjen?