Nytt

De beste observasjoner av Europa kommer ofte fra USA. Når amerikanere ser på EU ser de paralleller til oppbyggingen av De forente stater.

Og de ser hva som mangler for at maskineriet trekker i riktig retning. EU mangler sammenkoblingen av landenes økonomi, og grunnen er selvsagt medlemslandenes ambivalens. De ønsker når det kommer til stykket ikke å gi slipp på den nasjonale suvereniteten.

Derfor har EU nye overraskelser i vente.

Lederen i Washington Post om Kypros forteller hvorfor:

Certainly Cyprus and its paymasters in the European Central Bank have broken a taboo of the common European currency by imposing controls on the flow of capital into and out of the country, albeit “temporarily.” As long as those controls last, a euro held in Cyprus is no longer as valuable as those deposited elsewhere. But even that measure can be justified by the greater threat of a bank run; to save the euro, it was necessary to destroy it, partially, in one place, for a while.

Cyprus is a template; Cyprus is a one-off situation. Deposits are susceptible to confiscation; deposits are sacrosanct. Capital controls are inconsistent with currency union — except when they are necessary. Maybe the real problem in Europe is that all of these statements are true, or might be true, depending on who’s talking, and where, and what particular interest — financial or national — the speaker represents.

Som Washington Post skriver: det er introdusert et element av usikkerhet i håndteringen av kriser: man improviserer mens den aktuelle krisen utfolder seg. Grunnen er at man mangler instrumentene til så skape en mer stabil situasjon.

Dette har verden fått demonstrert flere ganger, og for hver omdreining forsvinner noe av tilliten.

Det er ikke sikkert EU lander på bena hver gang.

Denne gang la man seg ut med Russland.

The Cyprus experience confirms that the powers that be in Brussels and Berlin are improvising to meet the crisis du jour, which is what they must do to hold together a currency union absent the usual political, legal and regulatory infrastructure. Until that inherently confusing and unstable situation changes, Europe’s policymakers will continue to make it up as they go along. For better or worse, investor confidence will develop accordingly.

http://www.washingtonpost.com/opinions/in-cyprus-making-up-a-euro-solution-on-the-fly/2013/03/26/40a6de70-964f-11e2-af7c-0aa3dca5a203_story.html

Les også

-
-
-
-
-
-
-