Man skal være varsom med at generalisere ud fra en udtalelse af en politimand, endda gengivet af en forståeligt dybt frustreret mor til et voldsoffer. Med dette forbehold taget er historien alligevel værd at beskæftige sig med, fordi politimandens sprogbrug meget sandsynligt afspejler, hvad Danmarks frontkæmpere, vores politifolk, bevidner og drager deres konklusioner på baggrund af.

Andreas Nielsen

Den 3. februar i år var århusianske Andreas Nielsen i byen. Ved et uheld kom han til at støde ind i en pige, der gik hurtigt forbi. Pigen råbte efter ham, og øjeblikket efter blev Andreas Nielsen slået ned med et knytnæveslag. Andreas´ mor, Birgitte Nielsen, anmeldte sagen til politiet, særligt da også, fordi Andreas Nielsen fortsat har lammelser i venstre side af ansigtet og en brækket kæbe tre steder. Det er uklart, om han vil få varige mén.

Beskeden fra politiet

Århus Politi meddelte Andreas Nielsens mor, at man ikke kunne afse mandskab til at gennemse bånd fra de overvågningskameraer, der måske kunne have identificeret gerningsmanden. Birgitte Nielsen gengiver herefter beskeden fra den politimand, hun talte med:

“Velfærdsstaten er ved at lukke ned, Birgitte, jeg forstår din frustration og føler med dig, men den er ved at lukke ned, og det går stærkere, end vi tror.”

Århus Politi har efterfølgende beklaget, at man ikke ville efterforske sagen. Det står ikke klart, om Århus Politi så vil bruge de mindst otte mandetimer, det vil tage at se båndene fra de relevante overvågningskameraer igennem.

Konklusion?

Det kom i januar 2013 frem, at færre unge bliver kriminelle. Det er uklart, om det er alle grupper, der er mindre kriminelle. Samtidig kom det i maj 2012 frem, at der er endog meget store mørketal, hvad angår vold og trusler. Således undlod 87,5 procent af københavnerne at anmelde det, hvis de var blevet truet. 95 procent undlod at foretage sig noget, hvis de var blevet chikaneret.

En entydig konklusion kan ikke drages. Vi ved ikke, hvem gerningsmanden fra Århus er. Men vi ved med ret stor sandsynlighed – da jeg går ud fra, at Andreas Nielsens mor, Birgitte Nielsen, har citeret den århusianske politimand korrekt – at det står mindre end godt til. Lad os genkalde os politimandenes ord:

“Velfærdsstaten er ved at lukke ned, Birgitte, jeg forstår din frustration og føler med dig, men den er ved at lukke ned, og det går stærkere, end vi tror.”

 

 

Første gang som blogg i Jyllands-Posten 18. februar