Gjesteskribent

Efter mange års forgæves forsøg har Københavns Kommune nu opgivet at integrere byens store og voksende andel af indvandrere.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har i stedet sat sig det mål at blive verdens mest ”inkluderende” storby i 2015. Barren sænkes: ”Det skal være nemt at være københavner, og København vil være den mest inkluderende storby i Europa”, lyder det i de kommende års vision for København.

Hovedstadens 28-årige Integrations- og Beskæftigelsesborgmester Anna Mee Allerslev (R) udtaler: ”Jeg tror på, at ord skaber virkelighed, og inklusion og mangfoldighed afspejler bedre den politik vi fører og gerne vil føre, end integration gør”.

Fra integration til inklusion

Hvor integration kræver et vist niveau af tilpasning fra indvandrernes side, består inklusion i, at majoriteten udviser rummelighed over for minoriteten og indretter sig efter den. Det er denne tilgang, der nu forsøges.

Begrebet inklusion har bredt sig fra handicapområdet. Handicappede har i moderne sprogbrug ”specielle behov”, som skal tilgodeses for at undgå eksklusion. Hermed kan religiøse mindretal kræve særhensyn på linje med kørestolsbrugere.

Begreb integration, der nu betragtes som forældet, blev brugt om den opfattelse, at indvandrerne skulle finde en funktion i og en samhørighed med majoritetssamfundet. De skulle blive en del af folket. Både imamer og pædagogiske forskere var betænkelige ved konceptet og har advaret imod det i årevis.

Nu er integrationsforventningerne taget af bordet. Inklusion kræver kun, at danskerne priser mangfoldighed, og at indvandrerne priser sig selv og deres egen kultur. Visionen gælder til og med 2014.

Mangfoldighedscharter

For at støtte inklusionen kan Københavns borgere og virksomheder skrive under på et såkaldt mangfoldighedscharter. Herved forpligter man sig på at mene følgende:

–       Forskellighed er en styrke

–       Alle skal have mulighed for at være med

–      Medborgerskab kommer alle ved

Samtidig erklærer man med sin underskrift, at man har til hensigt at fremme mangfoldighed og bekæmpe diskrimination. Underskriften giver et lille reklamelogo på Københavns Kommunes hjemmeside.

Europarådets interkulturelle by-index

København forpligter sig ifølge visionen på at være en ”interkulturel” by, hvor forskellige kulturer indgår på lige fod. Dansk kultur og samfundsform har ikke fortrinsret: ”Byen bekæmper diskrimination og har tilpasset sine institutioner og styreform til de mangfoldige behov”, lyder det om hovedstadens fremtidige politiske indretning.

Inklusionsstrategien, mangfoldighedschartret og beslutningen om at være en interkulturel by giver vor hovedstad point på Europarådets såkaldte interkulturelle by-index, et redskab til sammenligning af best practise inden for inklusion.

 

Opprinnelig i Den korte avis 27. november 2012.