Nytt

Noe er hakkende galt i Helse-Norge. Mens de regionale helseforetakene har en kostbar hær av direktører, rådgivere og konsulenter, er det nødvendig å kutte inntil 50 — femti — stillinger i psykiatrien bare i Oppland fylke. Hva blir historiens dom over sykehusreformen?

Tillitsvalg på Reinsvoll, Solfrid Paulsrud, sier både hun og de ansatte på Reinsvoll er bekymret for tilbudet til pasientene i Oppland.

– Overlegen på posten for bipolare lidelser sier hun ikke vil ta ansvar for å behandle pasientene som dagpasienter fordi hun mener pasientene er for dårlige til å gå over på et slikt tilbud, sier Paulsrud.

Hun frykter nedleggelse av døgntilbudet for disse pasientene på Reinsvoll i verste fall kan føre til flere selvmord.

Norge er altså et steinrikt land, men er ikke i stand til å bruke den rikdommen til å ta ordentlig vare på sine innbyggere. Steinrikt, men inkompetent. Var ikke ryggen sterk nok til å bære de gode tidene?

 

NRK Hedmark og Oppland: Psykiatrikutt kan føre til 50 oppsigelser