Nytt

Fritt Ord arrangerer i dag en to dagers konferanse i Oslo med 50 internasjonale kunstnere under tittelen: All that is banned is desired.

Det kan fritt oversettes med at alt som er forbudt bør trosses. Mange av kunstnerne som kommer gjør nettopp det: til tross for myndigheters og kulturers restriksjoner og forbud, trosser de sensur, og løper derfor en risiko. For noen er den så stor at pressen ikke kan fortelle hvem de er.

Det er ironisk at denne konferansen foregår i Oslo i regi av Fritt Ord samtidig som ytringsfriheten er under press i Norge og andre europeiske land.

Red vil overvære konferansen.