Nytt

Det ble natt til mandag delt ut løpesedler som hetser Folk er folk-leder Bjønnulv Evenrud. Løpesedlene er dominert av et bilde av Bjønnulv Evenrud og teksten «Wanted. Public enemy. Landssviker.»

Hatske løpesedler med bilde av romfolkets støttespiller ble lagt på bilruter ved Sofienbergparken mandag. Bjønnulv Evenrud i Folk er folk er skremt.

«Wanted. Public enemy. Landssviker.»

Det var sterk kost som møtte bileiere ved Sofienbergparken mandag morgen. En lapp var lagt ut på frontrutene, og svært eksplisitte uttrykk koblet opp mot bilde av Folk er folk-leder Bjønnulv Evenrud.

Evenrud jobber for at Oslos befolkning skal støtte opp om romfolket. De trenger støtte pga sin livssituasjon.

-De som er i Oslo forsøker å få endene til å møtes  og samtidig holde varmen. Det er et hardt liv, og de trenger all den hjelp og støtte de kan få.

Folk som lever tett på romfolket opplever forsøpling, tyverier, ran og avføring i bomiljøet sitt. Ingen griper fatt i problemene.

Naboer til Sofienbergparken har skrevet en rekke klagebrev til Oslo kommune i løpet av sommeren og høsten.

Her klager de over drivstofftyveri, forsøpling, trusler, tyverier og avføring i parken.

En av naboene forteller at tiggerne har holdt til i parken i hele sommer – med unntak av en liten pause etter at mediestormen rundt romfolket blåste som verst. Han forteller at varebiler og campingvogner med tiggere tar opp alle parkeringsplasser i nabolaget rundt Sofienberg kirke på søndagskvelder.

«Søppelet flyter, og mitt borettslag får boten» skriver naboen i brevet til byrådsleder Stian Berger Røsland.

Hatske løpesedler er ikke noe som skal forsvares, men kan dette være et desperat rop om hjelp fra mennesker som opplever at sitt dyrt kjøpte bosted blir rasert av fremmede mennesker, uten at ansvarlige myndigheter tar grep og beskytter Oslos og  landets borgere?

http://www.osloby.no/nyheter/Folk-er-folk-leder-hetset-7024828.html