Politisk rådgiver i Fiskeri- og kystdepartementet, Martin Henriksen, sier han har skiftet mening og nå går inn for oljeleting i Lofoten og Vesterålen. Det er oppsiktsvekkende. Henriksen er tidligere AUF-formann, og skal ivareta partiets miljøprofil.

At en så sentral person går inn for oljeleting i Lofoten og Vesterålen vil bli en ytterligere belastning på forholdet til SV.

Det er Nils Myklebust, fiskeskipper og lokalpolitiker for Sp, og Knut Arne Høyvik, tidligere fiskeskipper og medlem av Ap, som påpeker dette i et innlegg i DN.

 

Vi fikk sjokk da politisk rådgiver Martin Henriksen i Fiskeri- og kystdepartementet i et intervju med avisa Nordlys 13. september varslet at han hadde skiftet standpunkt og nå ville gå inn for åpning av Lofoten og Vesterålen. Henriksen er en del av den politiske ledelsen i departementet som skal ivareta fiskeriene sine interesser.

Kunnskapsinnhenting er det nye moteordet som skal bortforklare enhver politisk flikk flakk med skru. Det er venterommet, inntil den politiske situasjonen endres, slik at nye felt kan åpnes.

Samarbeidet med oljeindustrien har gått tålelig bra. Fiskerne har føyd seg. Men visse områder må vernes.

Gytefeltene i Vesterålen, Lofoten og ved Senja er slike områder. Fødestua til den store sildebestanden på Mørekysten og noen områder i Barentshavet, står også på vår liste. Disse områdene settes nå under et enormt press.

 

Oljebransjen må bremses

DN 19. sept 2012

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.